.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหาร
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
เพลงประจำสถาบัน
แผนผังโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
นักการภารโรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กระติบข้าวไฟฟ้า
นักเก็ตปลาส้ม
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/2
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแบบบันทึก ปพ.5
คำสั่งไปราชการ
แบบฟอร์มต่างๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ประกาศโรงเรียน
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2558)
ดูผลการเรียนออนไลน์
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แผนการจัดการเรียนรู้(การคิด)
เอกสารสำคัญสำหรับนักเรียน
แผ่นพับสาระความรู้
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2559)
กองทุน 40 ปี อุบลรัตน์พิทยาคม
ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
เอกสารสำคัญสำหรับครู
ดาวน์โหลดแบบบันทึก ปพ.5
ดาวน์โหลด ปพ.6
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/1
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/2
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)/1
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)/2
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2562)/1
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2562)/2
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2563)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
มกราคม 2561
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา2560
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลัก
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มกราคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th