หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  กำหนดการปิดเปิดภาคเรียน

  ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  เผยแพร่ผลงาน : คุณครูมลิวัลย์ ยมโคตร

  สรุปรายงานประจำปีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปีการศึกษา 2558

  แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมและการปิดเปิดภาคเรียน

  ดาวน์โหลดโลโก้ 40 ปี อุบลรัตน์พิทยาคม

  คำขวัญรณรงค์การทิ้งขยะที่ผ่านการคัดเลือก

  สารวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2558