.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนลดเวลาครูสมาน

  หน้าหลัก    ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS 

  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> ศาสนา ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
210   ศาสนาธรรมชาติ 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
220   คัมภีร์ไบเบิล 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
230   เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
240   ศีลธรรมของชาวคริสเตียน 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
250   ศาสนาคริสต์ในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
260   สังคมของชาวคริสต์ และศาสนศาสตร์ 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
270   ประวัติศาสนาคริสต์ 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
280   นิกายต่างๆ ในศาสนาคริสค์ 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้
290   ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ 11/12/2555 ไม่สามารถจัดการได้

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.21.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 695,191
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : ubr2554@gmail.com