.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 


นายเจตนิพัทธ์ ราชบุรมย์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.ขอนแก่น


นายพีระพล บุตรอินทร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.ขอนแก่น


นายไมตรี สุ่มมาตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายเวโรจน์ เหลืองยวง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นางสาวชลธิชา บุญนา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายอภิสิทธิ์ แดงหนองแปน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นางสาวศุภัสษร สาธุพันธ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นางสาวพิชญา แสงทองทิพย์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มกราคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th