.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางกานติมา มุลทากุล
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)


นางสิริกาญจน์ ผาโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฑารัตน์ สมมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางภัทราภรณ์ ลิมป์นิศากร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเบญจวรรณ พิมพ์เทศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนุกูล ศรีโอษฐ์
ครูชำนาญการ


นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครูชำนาญการ


นางสาวพรทิพย์ อุ่นมีศรี
ครู


นางสาวรุ่งนภา เหล่าเทพ
ครู


นางสาวณัฐกฤตา วันละคำ
ครู


นางสาวธัญลักษณ์ ฐานะ
ครูอัตราจ้าง
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th