.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางยุวดี แกมชัยภูมิ
ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)


นายสานิตย์ มหาหิงคุ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฐธิดา เหลาหา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมลิวัลย์ ยมโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวภรณ์ชนก บุญจวง
ครูชำนาญการ


นางสาวชนิกานต์ คะนนท์
ครู


นางสาวน้ำเพชร แสงสิมมา
ครู


นางสาวศรัณยา ชาญประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง


Ms.Miriam Wambui
ครูชาวต่างชาติ


Mr.Forsuh Jude Tanue
ครูชาวต่างชาติ
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th