.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 


ครูจุลรัตน์ วุฒิวรรณ
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ครูยุทธฐเดชณ์ เรืองหิรัณเตชะกูล
ครู คศ.3


ครูวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.2


ครูเชฐกร ประชาโรจน์
ครู คศ.2


ครูอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.2


ครูเนตรนภา คลังกลาง
ครู คศ.1


ครูพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.1


ครูอรทัย วงศ์สถิตย์
ครู คศ.2


ครูสิริณัฏฐ์ รักษาเคน
ครู คศ.1


ครูพิสิษฐ์ ดรจันทร์ใต้
ครู คศ.2


ครูกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.1


ครูศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
ครูผู้ช่วย


ครูศศิกานต์ ยามสุข
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน


ครูศิรินทร์ทิพย์ วงวิลาศ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 18 กันยานยน 2562
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th