.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางวิลาสินี พรรคพิง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิตยาพร กินบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกุณฑิกา ภูสิฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปาริฉัตต์ ไวคำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพิสิษฐ์ ดรจันทร์ใต้
ครูชำนาญการ


นายเชฐกร ประชาโรจน์
ครูชำนาญการ


นางเนตรนภา คลังกลาง
ครูชำนาญการ


นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครูชำนาญการ


นายสมาน ล้ำลอง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา ภูนาวัง
ครู


นางสาวกานต์ชนก เพ็งวงษา
ครู


นางสาวศศิกานต์ ยามสุข
พนักงานราชการ
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th