.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก     
 

คำสั่งที่ 051/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ

คำสั่งที่ 050/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 049/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 048/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

คำสั่งที่ 047/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 046/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 045/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 044/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)พค.

คำสั่งที่ 043/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)พค.

คำสั่งที่ 042/2560 เรื่อง ลูกจ้างลาออก

คำสั่งที่ 041/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)เมย

คำสั่งที่ 040/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)เมย

คำสั่งที่ 039/2560 เรื่อง ข้าราชการลูกจ้างไปราชการ (ผอ.และคณะ)

คำสั่งที่ 038/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 037/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 036/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 035/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ 034/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งที่ 033/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมินประสิทธิภาพฯ(นักการภารโรง)

คำสั่งที่ 032/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมินประสิทธิภาพฯ(ครูอัตราจ้างชั่วคราว)

คำสั่งที่ 031/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 030/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน) มีค.60

คำสั่งที่ 029/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน) มีค.60

คำสั่งที่ 028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกิจกรรมจิตสาธารณะฯ 

คำสั่งที่ 027/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

คำสั่งที่ 026/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

คำสั่งที่ 025/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษาฯ

คำสั่งที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือฯ 

คำสั่งที่ 023/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 

คำสั่งที่ 022/2560 เรื่อง 

คำสั่งที่ 021/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

คำสั่งที่ 020/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายฯ

คำสั่งที่ 019/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 018/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 017/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน) กพ60

คำสั่งที่ 016/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน) กพ60

คำสั่งที่ 015/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 014/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 013/2560 เรื่อง ไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)

คำสั่งที่ 012/2560 เรื่อง 

คำสั่งที่ 011/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 010/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 009/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 008/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 007/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาสังเกตการสอนฯ

คำสั่งที่ 006/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติฯ

คำสั่งที่ 005/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบรรพชาฯ

คำสั่งที่ 004/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

คำสั่งที่ 003/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติฯ

คำสั่งที่ 002/2560 เรื่อง ไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียนฯ 

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 30 เมษายน 2560
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 23.20.219.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 640,959
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : ubr2554@gmail.com