.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

 มาตรการประหยัดพลังงาน

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

แบบรายงานผลการไปราชการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

ตารางดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา (158)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สมุดบันทึกความพอเพียง

แผนผังกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558

สมุดคัดภาษาจีน

แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ

บันทึกรักการอ่าน

แบบบันทึก ปพ.6

ผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ผลการระดมทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557

คณะสีนักเรียน  ปีการศึกษา 2558

แนวปฏิบัตินำยานพาหนะเข้าออกบริเวณโรงเรียน

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

แจ้งงดการเรียนการสอน

ผังการใช้อาคารเรียน ปีการศึกษา 2558

ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2557

นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ยอดเยี่ยม (ม.6)

นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ยอดเยี่ยม (ม.3)

แบบสะท้อนผลการเรียนรู้

แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

แบบคำร้องขอเอกสารวิชาการ

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม (กพ.-พค.58)

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558

นักเรียนดีเด่น "เด็กดีศรีอุบลรัตน์"

กระดาษคำตอบ

ฝากรักให้คิดถึง

บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th