.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนลดเวลาครูสมาน

  หน้าหลัก     
 

ดาวน์โหลดแบบทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด ปก ปพ.5 (ม.ต้น ใช้กระดาษสีชมพู | ม.ปลายใช้กระดาษสีฟ้า)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 17 ห้องเรียน
แบบบันทึกชั้น ม.1/1             แบบบันทึกชั้น ม.2/1             แบบบันทึกชั้น ม.3/1

แบบบันทึกชั้น ม.1/2             แบบบันทึกชั้น ม.2/2             แบบบันทึกชั้น ม.3/2

แบบบันทึกชั้น ม.1/3             แบบบันทึกชั้น ม.2/3             แบบบันทึกชั้น ม.3/3

แบบบันทึกชั้น ม.1/4             แบบบันทึกชั้น ม.2/4             แบบบันทึกชั้น ม.3/4

แบบบันทึกชั้น ม.1/5             แบบบันทึกชั้น ม.2/5             แบบบันทึกชั้น ม.3/5

แบบบันทึกชั้น ม.1/6                                                   แบบบันทึกชั้น ม.3/6

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 ห้องเรียน
แบบบันทึกชั้น ม.4/1             แบบบันทึกชั้น ม.5/1             แบบบันทึกชั้น ม.6/1
แบบบันทึกชั้น ม.4/2             แบบบันทึกชั้น ม.5/2             แบบบันทึกชั้น ม.6/2
แบบบันทึกชั้น ม.4/3             แบบบันทึกชั้น ม.5/3             แบบบันทึกชั้น ม.6/3
แบบบันทึกชั้น ม.4/4             แบบบันทึกชั้น ม.5/4             แบบบันทึกชั้น ม.6/4
แบบบันทึกชั้น ม.4/5             แบบบันทึกชั้น ม.5/5             แบบบันทึกชั้น ม.6/5
แบบบันทึกชั้น ม.4/6  

แบบรายงาน ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม มีทั้งไฟล์ PDF และ ไฟล์ Excel
- รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
- รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.2
- รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.3

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.166.203.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 704,073
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : ubr2554@gmail.com