.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2563) 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2563)
 

คำสั่งที่ 120/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 119/2563  เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(เกียรติศักดิ์) 

คำสั่งที่ 118/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)กย

คำสั่งที่ 117/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)กย 

คำสั่งที่ 116/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 115/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 114/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

 

คำสั่งที่ 113/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(กัญจนพร) 

คำสั่งที่ 112/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(อุทัยรัตน์) 

คำสั่งที่ 111/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ  

คำสั่งที่ 110/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 109/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 108/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 107/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 106/2563  เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ  

คำสั่งที่ 105/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 104/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 103/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 102/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ(รด)

คำสั่งที่ 101/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ(ครูเพ็ญนภา)

คำสั่งที่ 100/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 099/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ(วิชาการ)

คำสั่งที่ 098/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)สค.

คำสั่งที่ 097/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)สค.

คำสั่งที่ 096/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 095/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 094/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

 คำสั่งที่ 093/2563  เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

 คำสั่งที่ 092/2563  เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 091/2563  เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 090/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

 คำสั่งที่ 089/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 088/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 087/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ(สังคมศึกษา)

คำสั่งที่ 086/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ(ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 085/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ(ภาษาต่างประเทศ)

คำสั่งที่ 084/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 083/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 082/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 081/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ(ภาษาไทย)

คำสั่งที่ 080/2563  เรื่อง  แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงครูนิเทศ

คำสั่งที่ 079/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)กค.

คำสั่งที่ 078/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวน)กค.

คำสั่งที่ 077/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 076/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 075/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ  

 คำสั่งที่ 074/2563  เรื่อง   เวรรักษาการณ์(กลางคืน)มิย.63

คำสั่งที่ 073/2563  เรื่อง   เวรรักษาการณ์(กลางวัน)มิย.63

คำสั่งที่ 072/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

 คำสั่งที่ 071/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 070/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 069/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

 คำสั่งที่ 068/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 067/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 066/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินฯ 

คำสั่งที่ 065/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คำสั่งที่ 064/2563  เรื่อง  แต่งตั้งครูประจำชั้น163

คำสั่งที่ 063/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คำสั่งที่ 062/2563  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหนเากลุ่มบริหารงานฯ 

คำสั่งที่ 061/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)พ.ค.63 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 060/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 059/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2562

คำสั่งที่ 058/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ

คำสั่งที่ 057/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)พ.ค.63

คำสั่งที่ 056/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)พ.ค.63

คำสั่งที่ 055/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)เมม.ย.63 

คำสั่งที่ 054/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)เมม.ย.63

คำสั่งที่ 053/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

 คำสั่งที่ 052/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน

คำสั่งที่ 051/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัวนักเรียน

 คำสั่งที่ 050/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลครูต่างชาติ

คำสั่งที่ 049/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลลูกจ้าง

 คำสั่งที่ 048/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลพนักงาน

คำสั่งที่ 047/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการ

 คำสั่งที่ 046/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 045/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

 คำสั่งที่ 044/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 043/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน

คำสั่งที่ 042/2563  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งที่ 041/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 040/2563  เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค(262)

คำสั่งที่ 039/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)มีค63

คำสั่งที่ 038/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)มีค63

คำสั่งที่ 037/2563  เรื่อง  ปัจฉิมนืเทศ/อำลาสถาบัน

คำสั่งที่ 036/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูฐกฤตา)

คำสั่งที่ 035/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจันทร์เพ็ญ)

คำสั่งที่ 034/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 033/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้เข้าค่าย(ม12))

คำสั่งที่ 032/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายคัดเลือกหนังสือเรียน  2563

คำสั่งที่ 031/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางหนังสือเรียน  2563

คำสั่งที่ 030/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 029/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้ข้อสอบกลางฯ

คำสั่งที่ 028/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูกันย์ชิสา)

คำสั่งที่ 027/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครู)

คำสั่งที่ 026/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3)

คำสั่งที่ 025/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรดกีฬาประเพณีประชาชนฯ

คำสั่งที่ 024/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(กีฬาอุบลรัตน์)

คำสั่งที่ 023/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา

คำสั่งที่ 022/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมฯ 

คำสั่งที่ 021/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้(ม.1-3)

คำสั่งที่ 020/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 019/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอาภัสราวรรณ)

คำสั่งที่ 018/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 017/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูธัญลักษณ์)

คำสั่งที่ 016/2563  เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre-ONET(ม.3)

คำสั่งที่ 015/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)กพ.

คำสั่งที่ 014/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)กพ.

คำสั่งที่ 013/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 012/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 011/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 010/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม5)

คำสั่งที่ 009/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม4)

คำสั่งที่ 008/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม6)

คำสั่งที่ 007/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ(ม36)

คำสั่งที่ 006/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

คำสั่งที่ 005/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันครู

คำสั่งที่ 004/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

คำสั่งที่ 003/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร

คำสั่งที่ 002/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ(ม456)

คำสั่งที่ 001/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูภรณ์ชนก)

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th