.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2563) 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2563)
 

คำสั่งที่ 060/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 059/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 058/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 057/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)พ.ค.63

คำสั่งที่ 056/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)พ.ค.63

คำสั่งที่ 055/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)เมม.ย.63 

คำสั่งที่ 054/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)เมม.ย.63

คำสั่งที่ 053/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

 คำสั่งที่ 052/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน

คำสั่งที่ 051/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัวนักเรียน

 คำสั่งที่ 050/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลครูต่างชาติ

คำสั่งที่ 049/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลลูกจ้าง

 คำสั่งที่ 048/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลพนักงาน

คำสั่งที่ 047/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการ

 คำสั่งที่ 046/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 045/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

 คำสั่งที่ 044/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 043/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน

คำสั่งที่ 042/2563  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งที่ 041/2563  เรื่อง  ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 040/2563  เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค(262)

คำสั่งที่ 039/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)มีค63

คำสั่งที่ 038/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)มีค63

คำสั่งที่ 037/2563  เรื่อง  ปัจฉิมนืเทศ/อำลาสถาบัน

คำสั่งที่ 036/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูฐกฤตา)

คำสั่งที่ 035/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจันทร์เพ็ญ)

คำสั่งที่ 034/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 033/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้เข้าค่าย(ม12))

คำสั่งที่ 032/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายคัดเลือกหนังสือเรียน  2563

คำสั่งที่ 031/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางหนังสือเรียน  2563

คำสั่งที่ 030/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 029/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้ข้อสอบกลางฯ

คำสั่งที่ 028/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูกันย์ชิสา)

คำสั่งที่ 027/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครู)

คำสั่งที่ 026/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3)

คำสั่งที่ 025/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรดกีฬาประเพณีประชาชนฯ

คำสั่งที่ 024/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(กีฬาอุบลรัตน์)

คำสั่งที่ 023/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา

คำสั่งที่ 022/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมฯ 

คำสั่งที่ 021/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้(ม.1-3)

คำสั่งที่ 020/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 019/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอาภัสราวรรณ)

คำสั่งที่ 018/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 017/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูธัญลักษณ์)

คำสั่งที่ 016/2563  เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre-ONET(ม.3)

คำสั่งที่ 015/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)กพ.

คำสั่งที่ 014/2563  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)กพ.

คำสั่งที่ 013/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 012/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 011/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 010/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม5)

คำสั่งที่ 009/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม4)

คำสั่งที่ 008/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม6)

คำสั่งที่ 007/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ(ม36)

คำสั่งที่ 006/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

คำสั่งที่ 005/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันครู

คำสั่งที่ 004/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

คำสั่งที่ 003/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร

คำสั่งที่ 002/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ(ม456)

คำสั่งที่ 001/2563  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูภรณ์ชนก)

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 7 เมษายน 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th