.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2562)/2 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2562)/2
 

 คำสั่งที่ 199/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางคืน(ก.ย.)

คำสั่งที่ 198/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางวัน(ก.ย.)

คำสั่งที่ 197/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 196/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองเกียรติศักดิ์)

คำสั่งที่ 195/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูชนิกานต์)

คำสั่งที่ 194/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 193/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสุพัตรา)

คำสั่งที่ 192/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 191/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอภิชาติ)

คำสั่งที่ 190/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 189/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 188/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 187/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 186/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 185/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 184/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 183/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 182/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 181/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 180/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 179/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 178/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 177/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 176/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 175/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 174/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 173/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 172/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 171/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 170/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 169/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 168/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 167/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 166/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 165/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 164/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 163/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 162/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 161/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 160/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 159/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสมบูรณ์)

คำสั่งที่ 158/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางคืน(สค.)

คำสั่งที่ 157/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางวัน(สค.)

คำสั่งที่ 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมฯ

คำสั่งที่ 155/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูดวงใจ)

คำสั่งที่ 154/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูกันย์ชิสา)

คำสั่งที่ 153/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 152/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 151/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ  

 

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 18 กันยานยน 2562
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th