.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)/2 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)/2
 

คำสั่งที่ 300/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 299/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 298/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 297/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 296/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

คำสั่งที่ 295/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 294/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(มค.62)กลางคืน

คำสั่งที่ 293/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(มค.62)กลางวัน

คำสั่งที่ 292/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 291/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 290/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูกันย์ชิสา)

คำสั่งที่ 289/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมคริสต์มาสฯ

คำสั่งที่ 288/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 287/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายดูดาว

คำสั่งที่ 286/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 285/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการผครูศุภสิริ)และคณะ

คำสั่งที่ 284/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ 

คำสั่งที่ 283/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 282/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 281/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

คำสั่งที่ 280/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(กุณฑิกา)

คำสั่งที่ 279/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(รองสถิตย์)

คำสั่งที่ 278/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 277/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(กลางคืน)ธ.ค..

คำสั่งที่ 276/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(กลางวัน)ธ.ค..

คำสั่งที่ 275/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 274/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 273/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 272/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 271/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(รำบวงสวง)

คำสั่งที่ 270/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 269/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 268/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 267/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ช่อผกา)

คำสั่งที่ 266/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(พฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 265/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูกานติมา)

คำสั่งที่ 264/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 263/2561 เรื่อง ข้าราชกไปราชการ

คำสั่งที่ 262/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 261/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 260/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 259/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ(PISA)

คำสั่งที่ 258/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 257/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 256/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 255/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 254/2561 เรื่อง จ่ายเงินเรียนฟรี(อุปกรณ์การเรียน)ภาคเรียนที่2

คำสั่งที่ 253/2561 เรื่อง สอนภาคเรียนที่2

คำสั่งที่ 252/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 251/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานฯ

คำสั่งที่ 250/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวานฯ

คำสั่งที่ 249/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานฯ

คำสั่งที่ 248/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2

คำสั่งที่ 247/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 246/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่2

คำสั่งที่ 245/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่2

คำสั่งที่ 244/2561 เรื่อง 

คำสั่งที่ 243/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูรุ่งณภา)

คำสั่งที่ 242/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูณัฐธิดา)

คำสั่งที่ 241/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 240/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 239/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 238/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(รองฯพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 237/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 236/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 235/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 234/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 233/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 232/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 231/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 230/2561 เรื่อง  แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(กลางคืน)พ.ย..

คำสั่งที่ 229/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(กลางวัน)พ.ย..

คำสั่งที่ 228/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 227/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 226/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 225/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของบุคลากร

คำสั่งที่ 224/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2

คำสั่งที่ 223/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ

คำสั่งที่ 222/2561 เรื่อง .ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 221/2561 เรื่อง พนักงานราชการ(ไปราชการ)ศศิกานต์

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th