.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561) 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)
 

คำสั่งที่ 040/2561

คำสั่งที่ 039/2561

คำสั่งที่ 038/2561

คำสั่งที่ 037/2561

คำสั่งที่ 036/2561

คำสั่งที่ 035/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 034/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 033/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 032/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภสิริ)

คำสั่งที่ 031/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

 คำสั่งที่ 030/2561

คำสั่งที่ 029/2561

 คำสั่งที่ 028/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือน กพ. (กลางคืน)

คำสั่งที่ 027/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือน กพ. (กลางวัน)

คำสั่งที่ 026/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา

คำสั่งที่ 025/2561

คำสั่งที่ 024/2561

คำสั่งที่ 023/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอรณพ)

 คำสั่งที่ 022/2561 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูสมาน)

คำสั่งที่ 021/2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 020/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 019/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ PISA

คำสั่งที่ 018/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ(ม.3)

คำสั่งที่ 017/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูกันย์ชิสา)  

คำสั่งที่ 016/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่่งานวัดผลฯ

คำสั่งที่ 015/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสมาน)

คำสั่งที่ 014/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (KKU)

คำสั่งที่ 013/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 012/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูปริญญา)

คำสั่งที่ 011/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูยุวดี)

คำสั่งที่ 010/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน(2/60)

คำสั่งที่ 009/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู

คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (นศท)

คำสั่งที่ 007/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

คำสั่งที่ 006/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็ก

คำสั่งที่ 005/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(ซ่อมแซมบ้านพักครู)

คำสั่งที่ 004/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ซ่อมแซมบ้านพักครู)

คำสั่งที่ 003/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม(ณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 002/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม(สุพัตรา)

คำสั่งที่ 001/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนวานศิลปหัตถกรรม

ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดคาบ PLC

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th