.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/2 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/2
 

คำสั่งที่ 261/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 260/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 259/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

คำสั่งที่ 258/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 257/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีวิชาการ

คำสั่งที่ 256/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสอบกลางภาค 2/60

คำสั่งที่ 255/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 254/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 253/60 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์(กลางคืน)มค.

คำสั่งที่ 252/60 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์(กลางวัน)มค.

คำสั่งที่ 251/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ(ไปราชการ)ครูอรณพ

คำสั่งที่ 250/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ(ไปราชการ)ครูช่อผกา

คำสั่งที่ 249/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 248/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ(ไปราชการ)ศึกษาแหล่งเรียนรู้

คำสั่งที่ 247/60 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการ(ไปราชการ)ครูธัญญา

คำสั่งที่ 246/60 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการ(ไปราชการ)ครูอุทัยรัตน์

คำสั่งที่ 245/60 เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการ(ไปราชการ)ครูธิติวรรณ

คำสั่งที่ 244/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน(ไปราชการ)งานศิลปฯ

คำสั่งที่ 243/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ(ไปราชการ)ครูสมานและคณะฯ

คำสั่งที่ 242/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายดูดาวฯ

คำสั่งที่ 241/60 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ (ครูอรวรรณ)

คำสั่งที่ 240/60 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 239/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งความสุข

คำสั่งที่ 238/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคริสต์มาส)

คำสั่งที่ 237/60 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูชนิดาภา)

คำสั่งที่ 236/60 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรงานวัดผลและนายทะเบียน

คำสั่งที่ 235/60 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์(กลางคืน)ธค.

คำสั่งที่ 234/60 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์(กลางวัน)ธค.

คำสั่งที่ 233/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง

คำสั่งที่ 232/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ PISA

คำสั่งที่ 231/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

คำสั่งที่ 230/60 เรื่อง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการ

คำสั่งที่ 229/60 เรื่อง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการ

คำสั่งที่ 228/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา 4.0

คำสั่งที่ 227/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 226/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว

คำสั่งที่ 225/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 224/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 223/60 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

คำสั่งที่ 222/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

คำสั่งที่ 221/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 220/60 เรื่อง ตรวจสอบพัสดุประจำปี

คำสั่งที่ 219/60 เรื่อง สอบธรรมศึกษ

คำสั่งที่ 218/60 เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ (ครูศุภสิริ)

คำสั่งที่ 217/60 เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ (ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 216/60 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

คำสั่งที่ 215/60 เรื่อง

คำสั่งที่ 214/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน

คำสั่งที่ 213/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูพี่เลี้ยง

คำสั่งที่ 212/60 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 211/60 เรื่อง ให้พนักงานราชการ นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 210/60 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์กลางคืน (พย.)

คำสั่งที่ 209/60 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์กลางวัน (พย.)

คำสั่งที่ 208/60 เรื่อง ให้บุคลากรจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

คำสั่งที่ 207/60 เรื่อง คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

คำสั่งที่ 206/60 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปี2562

คำสั่งที่ 205/60 เรื่อง คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง

คำสั่งที่ 204/60 เรื่อง ห้ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 203/60 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 202/60 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

คำสั่งที่ 201/60 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th