หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ระบบสั่งจองรูปหมู่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แล้วที่ https://goo.gl/forms/UAimvToSUWcDIR2Q2 หรือ สแกน QR Code ตามภาพได้ที่นี่


 รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3  | ตัวอย่างข้อสอบ | ตัวอย่างกระดาษคำตอบ


รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6  

คลิกที่ Link ---> https://goo.gl/HJ62LZ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
       ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - หนังสือราชการ ศธ 04010 / ว 3588 -
เผยแพร่ผลงาน : คุณครูมลิวัลย์ ยมโคตร 
      เผยแพร่ผลงาน : คุณครูมลิวัลย์ ยมโคตร ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
สรุปรายงานประจำปีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปีการศึกษา 2558 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

Facebook โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
 


หนังสือราชการการ สพม.25
 


ข่าวสารที่น่าสนใจ