.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนลดเวลาครูสมาน

  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 11/12/2555 Unmanageable
100    ปรัชญา 11/12/2555 Unmanageable
200    ศาสนา 11/12/2555 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 11/12/2555 Unmanageable
400    ภาษา 11/12/2555 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 11/12/2555 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 11/12/2555 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 11/12/2555 Unmanageable
800    วรรณคดี 11/12/2555 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 11/12/2555 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 4 People
IP number 54.166.203.76
You are visitor number 704,110
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : ubr2554@gmail.com