ประกวดคลิปวีดีโอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

เชิญชวนคุณครู และบุคลากร โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ร่วมส่งประกวดคลิปวีดีโอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ใน​สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVlD-19)

Read more