ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2518

โดยเบื้องต้นจัดตั้งในนามสาขาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

และได้ขอไปใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อนกเขา (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์)

ต่อมาเมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้ว  จึงย้ายมาเรียนในสถานที่  ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  

ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาค  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สภาพปัจจุบัน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม มีเนื้อที่ 65 ไร่ มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง

มีหอประชุมชั้นเดียวขนาดเล็กจำนวน 2 หลัง มีการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีแผนการเรียน

วิทย์-คณิต, อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ระดับ ปวช.

ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม

โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตลาดประจำอำเภอ ประมาณ 500 เมตร

ตั้งอยู่บนที่ลาดเชิงเขาภูพานคำ ด้านทิศตะวันออกของเขื่อนอุบลรัตน์ สภาพดินเป็นหิดกรวด พื้นที่ลาดเอียงน้ำที่ใช้เป็นน้ำ

ที่ได้จากการขุดน้ำบาดาล และน้ำประปา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin