ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

 

อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
005, ป005
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต

ปีที่สร้าง 2538

Solverwp- WordPress Theme and Plugin