กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิษนุ พรมนัส
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเฉลิม ตาแหวน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย